0
Categorie

Algemene Voorwaarden

1. Overzicht
Welkom op onze website oyodental.nl.  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van alle oyodental.nl. Door gebruik te maken van de oyodental.nl, verklaart u dat u meerderjarig bent om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan, of, indien u dat niet bent, dat u toestemming van uw ouders of voogd hebt om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan en dat uw ouder of voogd namens u instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden schendt of er niet mee instemt, is uw toegang tot en gebruik van de oyodental.nl niet toegestaan. Deze voorwaarden zijn te vinden waar de desbetreffende dienst op de oyodental.nl en zijn door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Deze website wordt beheerd door oyodental.nl. Doorheen de site, de termen "wij," "ons," en "onze" verwijzen naar oyodental.nl. Oyodental.nl biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en Bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. U aanvaardt deze wijzigingen door de site te blijven gebruiken of bezoeken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht.2. Uw gebruik van de oyodental.nl
U verklaart dat de inhoud die u verstrekt op of via de oyodental.nl juist is en dat de informatie die u op of via de oyodental.nl verstrekt volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw account, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord. oyodental.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit de ongeoorloofd gebruik van uw account. U gaat ermee akkoord dat oyodental.nl geen enkele verantwoordelijkheid als u de toegang verliest of deelt met uw toestel. Elke overeenkomst tussen u en de verstrekker van uw credit card, debit card, of andere vormen van betaling zullen blijven om uw gebruik van die betaalmethode op de oyodental.nl te regelen. U stemt ermee in dat oyodental.nl geen partij is bij een dergelijke overeenkomst, noch is oyodental.nl verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, of het niet beschikbaar zijn van een voor betaling gebruikte methode. Uw account kan worden beperkt of beëindigd om welke reden dan ook, naar ons eigen goeddunken. Tenzij anders bepaald door de wet, op elk moment zonder kennisgeving aan u, kunnen wij (1) wijzigen, toegang tot beperken, opschorten, of de oyodental.nl of een deel daarvan stop te zetten, en (2) vergoedingen voor het gebruik van diensten in rekening te brengen, te wijzigen of kwijt te schelden, functionaliteit of andere inhoud die beschikbaar is via de oyodental.nl of enig deel van de oyodental.nl.

3. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

4. Producten of Diensten (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zoals de kleuren of afbeeldingen die in de winkel te zien waren. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

5. Links Van Derden
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven er geen garantie voor. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties gemaakt in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen, of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

6. Een Bestelling Plaatsen
A. Aanvaarding van Bestellingen en Facturering
Je verklaart en garandeert dat je het recht hebt om elke creditcard of ander betaalmiddel te gebruiken dat je aan ons verstrekt. Door het verstrekken van betaalkaart informatie aan ons, machtig je ons op te slaan en te gebruiken de kaart als een betaalmethode voor aankopen die via uw oyodental.nl account.
Door uw aankoop aan het einde van het betalingsproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord de producten te accepteren en te betalen, evenals alle verzend- en administratiekosten en toepasselijke belastingen. De meeste bestellingen worden pas in rekening gebracht als de bestelling is verzonden.
oyodental.nl behoudt zich het recht voor, ook zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling om welke reden dan ook te beperken. Wij zullen trachten u op de hoogte te stellen indien dergelijke beperkingen worden toegepast.
Naast eventuele andere rechtsmiddelen waarover oyodental.nl beschikt, kan oyodental.nl naar eigen goeddunken uw account beperken of beëindigen, of bestellingen annuleren of weigeren wegens overtreding of misbruik van het oyodental.nl-retourbeleid.

 

B. Prijsinformatie en Beschikbaarheid
De verkoopprijzen van de Producten op oyodental.nl zijn aangegeven in euros, prijs is exclusief BTW.oyodental.nl kan de prijs of beschikbaarheid van een artikel pas bevestigen nadat uw bestelling is geplaatst. Op de oyodental.nl kunnen prijs- of beschikbaarheidsfouten voorkomen. De ontvangst van een orderbevestiging betekent niet dat wij een order accepteren of een aanbod tot verkoop van een product bevestigen. oyodental.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen met prijs- of beschikbaarheidsfouten te annuleren, zonder verdere verplichtingen jegens u, zelfs na ontvangst van een orderbevestiging of verzendbericht van oyodental.nl. oyodental.nl kan, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u hiervan op de hoogte stellen.
C. Promotionele Codes
Promotiecodes zijn beperkt van aard en kunnen met of zonder kennisgeving verlopen of worden stopgezet. Promotionele codes zijn ongeldig waar wettelijk verboden. Promotionele codes mogen niet worden verkocht of op een andere manier worden overgedragen. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen op elk moment om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd of gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken voorwaarden te stellen aan het aanbieden van een promotiecode.

 

7. Verzending en Levering
Producten worden verzonden naar een door u opgegeven adres, indien van toepassing, zolang dat adres volledig is en voldoet aan de verzendbeperkingen op de oyodental.nl. Alle transacties worden verricht op grond van een verzendingscontract, en bijgevolg gaan het risico van verlies en de eigendom van de producten op u over bij aflevering van de producten aan de vervoerder. Leveringsbeperkingen en geschatte levertijden zijn beschikbaar op Retourzendingen en Vervangingen .8. Promoties
Voor eventuele sweepstakes, prijsvragen, enquêtes, spelletjes of soortgelijke promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de oyodental.nl beschikbaar worden gesteld, gelden mogelijk regels die los staan van deze gebruiksvoorwaarden of deze aanvullen. Indien u aan een promotie deelneemt, dient u de toepasselijke regels en ons privacybeleid door te nemen. Indien de regels voor een Promotie strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, gelden de Promotieregels.

 

9. Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en / of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en / of verzendadres. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Wanneer u zich registreert of bestellingen plaatst op de website, wordt uw e-mailadres ontvangen. Standaard zult u zich inschrijven voor de promoties zoals exclusieve kortingen en andere informatie. U kunt zich ook op elk moment afmelden voor onze marketing e-mails door op de link in de voettekst van de e-mail te klikken.

 

10. Optioneel Gereedschap
Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

 

11. Reacties van Gebruikers, Feedback en Andere Inzendingen
U kunt bepaalde specifieke inzendingen (zoals inzendingen voor wedstrijden) op ons verzoek of zonder verzoek naar ons sturen, en ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal sturen, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"). Dat betekent dat u ermee instemt dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


12. Persoonlijke Informatie
Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Raadpleeg onze Privacybeleid .

 

13. Fouten, Onnauwkeurigheden en Omissies
Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de service of op een gerelateerde website onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de dienst of op een verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

14. Afwijzing van garanties & beperking van aansprakelijkheid
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de dienst op uw eigen risico is.
De dienst en alle producten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan.
Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

 

15. Schadeloosstelling
U stemt ermee in "ons" te vergoeden, te verdedigen en te beschermen tegen schade, van elke claim of vordering, met inbegrip van de schending door een derde partij van deze Algemene Voorwaarden of documenten opgenomen door middel van verwijzing of uw schending van een wet of een derde partij Redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit rechten.16. Scheidbaarheid
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn in de ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, en een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

17. Beëindiging
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien wij oordelen dat u één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet hebt nageleefd, of indien wij vermoeden dat u één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst eveneens op elk ogenblik beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. U zult verantwoordelijk zijn voor de verschuldigde betaling op de beëindigingsdatum, inclusief de beëindigingsdatum, en / of kan u daarom de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.
U zult in staat zijn om uw account geregistreerd bij ons naar eigen goeddunken te annuleren door uw wens om dit te doen via e-mail te melden, ONDER DE VOORWAARDE dat alle bestaande bestellingen op het moment van uw verzoek tot annulering volledig zijn voldaan. Een bepaalde bestelling wordt geacht volledig te zijn vervuld wanneer een dergelijke bestelling (a) is geleverd, (b) is geannuleerd vóór betaling of (c) is geretourneerd volgens ons Retourbeleid.
Wij moeten u eraan herinneren dat zodra uw account is geannuleerd, u niet in staat zult zijn om (a) in te loggen op onze sites als een geregistreerde gebruiker; (b) uw bestellingen te zoeken via Track Order; (c) eventuele opmerkingen te bekijken die door u op de sites zijn geplaatst; (d) ongebruikte coupons te gebruiken vóór uw verzoek tot annulering of nieuwe coupons te ontvangen; (e) alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld op te vragen, aangezien wij alle persoonlijke gegevens uit ons systeem zullen wissen en verwijderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw bestellingen, afleveradres, boodschappenlogs en boodschappenlijst; (f) te vragen om uw account opnieuw in te stellen of uw account terug te vorderen, hoewel u nog steeds in staat zult zijn om opnieuw een account aan te maken door hetzelfde e-mailadres te gebruiken zonder toegang tot enige persoonlijke gegevens onder het geannuleerde account.
Wij verzekeren u dat wij u geen nieuwsbrieven of marketing emails zullen sturen nadat uw opzegging van uw account door ons is geaccepteerd en verwerkt en wij waarderen uw begrip om niet verrast te worden om marketing emails van ons te ontvangen gedurende de overgangsperiode vanaf het moment dat uw verzoek is verwerkt tot het moment dat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem zijn verwijderd.
Bij ontvangst van uw verzoek tot annulering van uw account zullen wij u om een schriftelijke bevestiging vragen en wanneer wij ervan overtuigd zijn dat u de implicaties van uw verzoek volledig heeft begrepen, beloven wij uw verzoek binnen 14 kalenderdagen te verwerken. Het uiteindelijke resultaat zal u per e-mail worden medegedeeld. Wij waarderen uw geduld.

 

18. Gehele Overeenkomst
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.
Deze Algemene Voorwaarden, alle beleidsregels, werkingsregels gepubliceerd door ons op deze website, en met betrekking tot de dienst vormen een volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en regelen uw gebruik van de dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten Communicatie en advies tussen u (zowel mondeling als schriftelijk) (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.19. Toepasselijk Recht

Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet.20. Wijzigingen in Voorwaarden en Condities
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Na het aanbrengen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, betekent uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of dienst dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

21. Contact Informatie
Ragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan [email protected] .


Previous:Over oyodental.nl
Stuur je bericht naar deze leverancier
Uw naam:
Jouw email:
Bericht:
Rank:
Geen beoordelingen